• Tất cả
  • Công nghệ
  • Kế toán
  • Ngân hàng
  • Tài chính
  • Thủ thuật
  • Tin Tức

Tin Tức

Thong bao vv nang cap ung dung i

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.4.3 VÀ IKTKK 3.4.4 và iTaxviewer 1.3.0

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai tiếp […]

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.4.3 VÀ IKTKK 3.4.4 và iTaxviewer 1.3.0 Xem thêm »

Thong bao vv nang cap ung dung i

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.7, iHTKK 3.1.8, iTaxviewer 1.1.4 mới nhất

HTKK 3.3.7 mới nhất, Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.7 – Tổng cục thuế HTKK 3.3.7 cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC Link Dowload HTKK 3.3.7 TẠI ĐÂY : +   Ứng dụng iTaxViewer 1.1.4: Tải bộ cài Tại đây. +   Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.7: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=101&news_id=2261 HTKK 3.3.7 Bắt đầu từ ngày 17/03/2016, khi lập

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.7, iHTKK 3.1.8, iTaxviewer 1.1.4 mới nhất Xem thêm »

Thong bao vv nang cap ung dung ihtkk 319 ntdt

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.9, NTĐT 3.1.3, iTaxviewer 1.1.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁOV/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.9, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.1.3, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.5 đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ thuế

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.9, NTĐT 3.1.3, iTaxviewer 1.1.5 Xem thêm »

Scroll to Top