TỔNG HỢP LỖI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Câu 1: lỗi Retrieving the COM class factory for component with CLSID {10ED9AE3-DA1A-461C-826A-CD9C850C58E2} failed due to the following error: 8007007e.

Trả lời: Bạn cần đăng ký file TbarCode5.ocx + Truy nhập bằng quyền Administrator. + Vào cmd gõ >regsvr32

LỖI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

+ Tiếp theo, vào thư mục KBHXH > Config, dùng chuột kéo file TBarCode5.ocx
vào màn hình cmd (nhìn cả đường dẫn đến file đó) như sau

TỔNG HỢP LỖI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ THƯỜNG GẶP

+ Nhấn Enter để thực hiện đăng ký. Màn hình hiển thị thông báo như sau là đăng
ký thành công

LỖI KÊ KHAI BHXH ĐIỆN TỬ

 

Câu 2: Lỗi nút ký hồ sơ bị disable hoặc bị ẩn.

Trả lời:

các bạn nhớ chọn sử dụng chữ ký số nhé. hoặc điền đầy đủ thông tin

 

LỖI NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Câu 3: lỗi “Could not load file or assembly ‘office, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. The system cannot find the file specified.” hoặc lỗi “Không tạo được file để xem”

Trả lời:

Nếu Anh/Chị sử dụng phiên bản Office 2003 trở xuống, vui lòng gỡ bỏ và cài phần mềm hỗ trợ office 2007 hoặc cao hơn. 

Nếu Anh/Chị đang sử dụng bản office 2007 nhưng vẫn gặp lỗi này thì Anh/Chị chỉ cần download phần mềm tại đây để cài đặt nhé !

Nếu Anh/Chị đang sử dụng bản office 2010 nhưng vẫn gặp lỗi này thì Anh/Chị chỉ cần download phần mềm tại đây để cài đặt nhé !

Câu 4: Lối:  Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))

Trả lời: các bạn vào control panel > region

Bạn sửa lại như hình nhé. 

LỖI KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

click tab administrative và sua lại như hình

 

region 2

Và update thời gian đúng giờ nhé.

Câu 5: Khi đăng ký không nhận chữ ký số:

có 2 trường hợp

  • Load chứng thư số rất lâu:

lay-chung-thu-so

  • báo không tìm thấy chữ ký số

Trả lời:

bạn nên cập nhật java mới nhất nhé. Tải về

Câu 6: Lỗi file D02-TS đang mở. 

Trả lời:

  • Bạn mở task manager ra nhé.
  • Tiếp tục bạn chọn processes
  • Tìm excel.exe và click Endprocess là xong nhé.

task

7. lỗi “Could not load file or assembly ‘TSDUtilC, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.”
 
Trả lời:
 

Bạn tải file TSDUtilC.dll này về, copy vào thư mục KBHXHBin

Tắt mở lại phần mềm sẽ ký đc