Để Update chương trình KBHXH, Doanh nghiệp thực hiện theo 1 trong 2 cách.

( chú ý : phải sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật )

Bước 1 : Hướng dẫn sao lưu dữ liu:
Chạy phần mềm KBHXH, thực hiện sao lưu dữ liệu bằng cách kích chọn vào
Menu Hthống > Sao lưu dữ liu.

u1

– Màn hình hiển thị như sau:

 

u2

– Bạn kích chọn Sao Lưu để sao lưu dữ liệu.

– Sau khi sao lưu thành công đóng phần mềm tiến hành cập nhật phiên bản mới.

Bước 2 : Cp nht phn mm có 2 cách.

Cách 1 : Truy cập vào phần mềm KBHXH vào menu Trgiúp hoặc Hthng
chọn cp nht phiên bn mi rồi ấn thực hiện. Chờ đến lúc cập nhật xong.

 

u3

Cách 2:

1. Đơn vị truy câp đường link sau để down file cập nhật :
https://drive.google.com/file/d/0B6FzXaIzqRz0MDhpcHpBYUZWdWs/view

2. Copy file Update vừa download về thư mục KBHXH, kích đúp vào file
update để thực hiện cập nhật phiên bản mới. 

u4

3. Sau khi chạy xong bản update chương trình sẽ tự động chạy ra phiên bản

mới.( Ngày này có thể thay đổi do trung tâm sẽ đưa ra các những phiên bản
mới update để fix chương trình hoặc cập nhật công văn, thông tư mới của
bảo hiểm quy định.)

Việc Update đã hoàn tất. Chúc các bn thành công.