• lỗi “Java(TM) was blocked because it is out of date and needs to be updated” .

 

Java-was-block1 (1)

Hoặc trên IE8:

 

Java-block-IE8

  • Lối: Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-10-2014′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’.
    (Lỗi dòng 21 và 22 có cùng nguyên nhân)
  • Sửa lỗi “We were unable to return you to gdt.gov.vn” khi click vào NỘP TỜ KHAI

We-were-unable-to-return-you-to gdt_gov_vn

Nguyên nhân gây ra lỗi này là do phiên bản java hiện tại không tương thích với trình duyệt Internet Explorer của bạn. Để khắc phục lỗi này, Bạn vui lòng gỡ bỏ hết các phiên bản Java hiện có và cài đặt java mới nhất tại đây

hoặc bạn vào setting ->Compatibility View Settings

hộp thoại xuất hiện như sau:

gdt.gov.vn

Click add -> kết quả:

ket qua

  • Sửa lỗi không click được vào nút Ký điện tử sau khi chọn tệp tờ khai
  • Sửa định dạng ngày/tháng/năm thành dd/MM/yyyy giúp khắc phục lỗi “Tờ khai không đúng định dạng XSD” do nguyên nhân sai định dạng thời gian, sửa lỗi cảnh báo màu đỏ khi kê khai ngày sinh của người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên mẫu 16TH
  • Sửa lỗi không gõ được số âm trên phần mềm HTKK. Sau khi sử dụng ứng dụng sửa lỗi này, NNT cần khởi động lại máy tính mới có hiệu quả
  • Lỗi không tách số hàng nghìn, hàng triệu khi xem tờ khai BCTC QĐ 15 định dạng XML
  • Lỗi không hiển thị số liệu ở dòng 126 – Tổng cộng trên bảng Cân đối tài khoản – BCTC QĐ48